TUYÊN NGÔN HKCONS

TẦM NHÌN

Được công nhận là NHÀ THẦU XANH - tiên phong ứng dụng giải pháp Thiết kế & thi công công trình nhà xưởng công nghiệp XANH đạt chuẩn mực quốc tế và được vận hành bằng HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP.

SỨ MẠNG
Xây dựng những công trình nhà xưởng công nghiệp XANH với chất lượng thi công cao, tạo được nhiều giá trị gia tăng cho Chủ đầu tư mà chúng tôi gọi là HỆ GIÁ TRỊ XANH, bao gồm: Kiến trúc XANH; Môi trường làm việc XANH và Công trình XANH. Trọng tâm của chúng tôi là phải tạo được lợi ích dài lâu cho CĐT và sự hài lòng sau khi công trình được bàn giao.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tại HKCons, chúng tôi đề ra những giá trị cốt lõi là bản chất đặc trưng của Công ty chúng tôi đối với các mối quan hệ Khách hàng, đối tác, cổ đông và nhân viên Công ty, bao gồm:

+ Hệ giá trị XANH
+ Tính chuyên nghiệp
+ Lòng trung thực
+ Luôn đồng hành
+ Đoàn kết và tôn trọng

Là một Nhà thầu XANH, HKCons mang những giá trị cốt lõi là những giá trị phản ánh bản chất thực và đặc trưng của nó, bao gồm:

Hệ Giá trị XANH:

- Hệ giá trị XANH luôn được xem là giá trị cốt lõi và là sứ mạng hàng đầu của HKCons khi đãm nhận bất kỳ công trình nào.

Tính chuyên nghiệp:

- Tại HKCons, tính chuyên nghiệp được nhìn nhận dưới gốc độ hệ thống và quy trình quản lý trong quá trình thi công dự án, dịch vụ Khách hàng và xử lý khủng hoảng.

Lòng trung thực:

- Trung thực tạo nên tính minh bạch, sự chân thành và xây dựng niềm tin lẫn nhau. Đối với HKCons, lòng trung thực như là một thứ tài sản quý báu mà chúng tôi nguyện trao hết cho Khách hàng.

Luôn đồng hành:

- Chúng tôi hiểu rằng, một dự án thực hiện cả trước, trong và sau khi hoàn thành sẽ có muôn vàn những khó khăn mà CĐT cần chúng tôi hỗ trợ. Là một Nhà thầu có trách nhiệm, HKCons luôn đồng hàng cùng CĐT để giúp tháo gỡ những khó khăn và hỗ trợ bằng những nguồn lực tốt nhất mà chúng tôi có thể.

Đoàn kết và tôn trọng:

- Là một công ty chuyên nghiệp, chúng tôi luôn xây dựng đội ngũ trên tinh thần đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Điều này sẽ giúp HKCons không chỉ xây dựng được một đội ngũ nhân sự đồng tâm, hiệp lực cùng tiến về phía trước mà còn hết lòng phụng sự Khách hàng.

Đối tác HKCons